Høyere renter fra Norges Bank

Av Elisabeth Holvik - 13.mar.2007 @ 09:49

Torsdag denne uken er det rentemøte i Norges Bank. Det er flere gode grunner til at renten vil bli satt opp.

De viktigste grunnene til å sette opp renten er etter min mening:

 Norsk økonomi er i ferd med å nå kapasitetsgrenser.
Norsk økonomi har vokst raskt i mange år og særlig begynner mangelen på arbeidskraft å merkes. Knapphet på arbeidskraft gjør at bedrifter må by opp lønninger og etter hvert velte de økte kostnadene over på prisene på varene og tjenestene de selger. Anslag for lønnsveksten i år har gradvis blitt oppjustert, og det er vel få som tror den vil bli under 5 prosent. I tillegg er det mange som må tilby en høyere stillingskategori for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Dette, samt ulike former for sign-on bonuser og prestasjonsbonuser øker de reelle kostnadene for bedriftene uten at de nødvendigvis fanges opp i det ordinære lønnsbegrepet. Husker en tilbake til 2002 så var det nettopp frykten for en akselererende lønns- og prisspiral som gjorde at Norges Bank satte renten kraftig opp. Norsk økonomi trenger høyere renter for å dempe låne- investerings- og kjøpsiveren blant både bedrifter og husholdninger.  

Inflasjonen er i ferd med å stige.
Inflasjonen målt med Norges Banks foretrukne mål; KPI justert for energi og avgifter (KPI-JAE) steg 0,4 prosent fra januar til februar, noe som gir en årsvekst på 1,1 prosent. Det er langt frem til Norges Banks mål om 2,5 prosent - men med en klart stigende trend både i Norge og i andre land vil vi trolig nærme oss dette målet i løpet av en to til treårs periode som er den horisonten Norges Bank sikter mot. 

Rentene stiger også i andre land.
I forrige uke satte den Europeiske sentralbanken opp renten til 3,75 prosent, sentralbanken i Sverige har hevet renten til 3,25 prosent og i USA og England ligger sentralbankrenten på 5,25 prosent. Dermed begynner rentenivået å bli mer ?normalt? også for våre handelspartnere. Lenge har Norges Bank argumentert for at det ikke kan bli for stor renteforskjell mellom Norge og våre handelspartnere. Både det faktum at rentene blant våre handelspartnere stiger og at kronekursen har holdt seg relativt stabil de siste årene taler for at Norges Bank kan sette renten videre opp til et mer normalt nivå uten å frykte en kraftig kronestyrkelse.

Kraftig kreditt- og boligvekst.
I forbindelse med årstalen advarte Gjedrem om at det var tegn til «euforiske» tilstander i boligmarkedet. Det vil si at boligprisene har steget mer enn det modellene i Norges Bank har forutsett. Dette er et selvstendig argument for å sette opp renten. Som jeg har argumentert for i en tidligere blogg så kan sentralbanken bidra til å bygge opp bobler ved å føre en for aktiv pengepolitikk. Når det nå ikke er behov for å stimulere økonomien er det ingen grunn til å holde renten under det normale siden det gir ytterligere gass til folks og bedrifters låne- og investeringsiver.

Markedet forventer at renten skal stige.
Det vil si at om Norges Bank ikke hever renten på torsdag så vil rentene i markedet falle og kronen svekke seg. Det vil gi et merkelig signal til markedet og til folk flest etter de klare advarsler fra Gjedrem i årstalen. Jeg tror derfor Norges Bank vil sette opp renten til 4 prosent på torsdag og signalisere at de vil fortsette å heve renten til den når et mer normalt nivå, trolig rundt 5,5 prosent. Det vil gi en boliglånsrente på 6 - 6.5 prosent avhengig av sikkerhet. En slik rente vil trolig ikke gi dramatiske effekter på kronekursen siden en del land anført av USA og UK allerede har så høye renter, samtidig som blant andre EU og Sverige trolig også vil måtte fortsette å heve renten til et mer normalt nivå.

 

Det eneste argumentet jeg kan se for at Norges Bank ikke skal heve renten på torsdag er at de enn så lenge har tviholdt på formuleringen «små, ikke hyppige skritt» siden sommeren 2005. Til det er det vel bare en ting å si, og det er å sitere John M. Keynes: «When the facts change, I change my mind. What do you do?»

Med andre ord så er det på høy tid å kutte ut «ikke hyppige» fra pressemeldingen.


Kommentarer:
Postet av: Hvorfor vente ?

Boligmarkedet og aksjemarkedet er overopphetet, kan ikke helt forstå hvorfor man hele tiden vil vente å se ann. Trodde sentralbanksjefen skulle forebygge slike ting.

13.mar.2007 @ 11:24
Postet av: Hvorfor vente ?

Boligmarkedet og aksjemarkedet er overopphetet, kan ikke helt forstå hvorfor man hele tiden vil vente å se ann. Trodde sentralbanksjefen skulle forebygge slike ting.

13.mar.2007 @ 11:25
Postet av: Endre systemet...

Det bør finnes andre måter å gjøre dette på enn å la det gå ut over boliglånskunder. De aller fleste jeg kjenner, sliter hardt med å klare boliglånene, og har slitt for i de hele tatt å komme inn på boligmarkedet.
Enslige uten høy inntekt har det vanskelig.
Det bygges knapt leiligheter for utleie lenger, og de som finnes, har så høy husleie at det også blir tøft for mennesker med helt alminnelige inntekter.

Ikke alle har to gode lønninger i familien!

Boliglån på vanlige boliger bør skjermes for renteøkning!!

13.mar.2007 @ 11:40
Postet av: Pedro

>Det bygges knapt leiligheter for utleie lenger, og de som finnes,

SiO ved UiO klarer ikke å leie ut hublene sine engang. Det er masse leiligheter til leie i Oslo.

>Boliglån på vanlige boliger bør skjermes for renteøkning!!

Det vil jo bare øke boligprisene!

13.mar.2007 @ 13:33
Postet av: Økonom

>Boliglån på vanlige boliger bør skjermes for renteøkning!!

Det er ikke boliglånsrenten Norges bank gjør noe med. De påvirker bare renten som banker låner penger til.

Jeg er dessuten litt i tvil om hva en vanlig bolig er. Er den anderledes enn en uvanlig bolig, og hvordan skal jeg vite hvilken type jeg har?

13.mar.2007 @ 14:56
Postet av: Skjerm de unge og de fattige

Det er nok en stor fare for at en stor andel av oss unge og dem som har havnet i en knipe dem ikke har valgt selv og komme i eks:ufrivilig arbeidsledig-ufør eller på annen måte blidd uteværende fra arbeidlivet grunnet sykdom eks...Det skulle så absulutt hvert en ordning for dem eller blidd skånet mot dette som skjer nå.Renten er nok nå på tur til å ødelegge mange samliv og det tar det med seg mange uskyldige barn.Mann skal ikke være spesielt inteligent for å skjønne at dette er sanheten,for at penger vet mann at det gjør noe med folk.Og for dem som har lite fra før av nå må begynne og venne seg til at fra lite til ingenting er straks runt døra.Er det ingen som vil gjøre noe med det?hører bare politikerne prater om at det kommer til å bli mange tusen som kommer til å miste hus og hjem.Kunne like gjerne bare gådd ut på gata å sparket beina unna på dem med det samme og latt dem/oss ligge der.Nei prat heller om at det må settes i gang tiltak for å hjelpe eller få skånet denne gruppen som beskrives.Nå må det sluttes med bare å prate og begynne å handle.

15.mar.2007 @ 21:50

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/4768080

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Norsk Privatøkonomi, og kommentator for NA24. Hun har tidligere jobbet som sjeføkonom i SEB Merchant Banking, som rådgiver i Norges Bank, konsulent i McKinsey og økonom i Nordea. Holvik trener yoga, og liker å reise - spesielt til Italia og Brasil. Du kan lese kommentarene hennes på NA24.no.

hits