Regjeringens moral

Av Elisabeth Holvik - 16.nov.2006 @ 12:53
Regjeringens kritikk av Telenor-leder Jon Fredrik Baksaas påståtte utnyttelse av sin opsjonsavtale, ligner til forveksling på dobbeltmoral når en sammenligner argumentasjonen med politikernes bruk av våre oljepenger.

Opsjoner er en rett, men ikke en plikt til å innløse en gevinst hvis en aksjekurs stiger over et avtalt nivå. I Baksaas sitt tilfelle har aksjekursen, og dermed verdien av Telenor, nesten firedoblet seg i den perioden han har ledet selskapet. Dette har først og fremst vært til glede for eierne av Telenor, der staten eier mer enn 50 prosent, men nå også for Baksaas som kunne ta ut en ekstra bonus på 12 millioner kroner etter fem års ledelse av Telenor.

 

Oljesmurt kritikk
Handlingsreglen for bruk av oljepenger ble innført i mars 2001, og den sier at regjeringen til enhver tid maksimalt kan bruke den forventede realavkastningen av oljefondet. Den forventede realavkastningen er beregnet til fire prosent per år, noe som betyr at politikerne må forholde seg strengt til tallet 4.

Tallet 4 er imidlertid et øvre tak. I forskriften for handlingsreglen står det sågar at finanspolitikken skal bidra til å stabilisere utviklingen i norsk økonomi. Det vil si at i en situasjon vi er inne i nå med overoppheting av norsk økonomi så burde en bruke langt mindre enn handlingsreglen tilsier. Regjeringen har altså en rett til å bruke maksimalt fire prosent av oljefondet, men slett ingen plikt til å bruke hele beløpet. Dette har da også vært kronargumentet for å bruke mer enn handlingsreglen tilsier i alle de årene som har gått siden reglen ble innført i 2001 – at en har hatt behov for å stimulere økonomien siden det har vært nedgangstider.

Ser en på hvordan politikerne har kritisert opsjonspakkene i næringslivet er det særlig rettet kritikk mot opsjoner som er knyttet til prisen på en råvare som olje, slik at verdien på bedriften ikke reflekterer ledelsens dyktighet, men avhenger av prisen på råvarene. Dermed blir det hevdet at opsjonen minner mer om en lottokupong, enn en refleksjon av hvor god ledelsen er. Det er ikke vanskelig å være enig i et slikt argument. Problemet er at politikere sitter i glasshus, og gjør man det bør man la steinene ligge.

 

Farlige forventinger
Verdien av oljefondet er som alle vet først og fremst et resultat av prisen på olje. Siden ingen kunne tenke seg til at oljeprisen ville stige så kraftig som den har gjort siden handlingsreglen ble innført i 2001, var det heller ingen som kunne tenke seg til at det i år skulle være lov å bruke hele 70 milliarder kroner over statsbudsjettet og at prognosen for 2010 nå er på 120 milliarder.

Prognosen var tidligere på beskjedne 50 mrd for i 2007 og 65 mrd for 2010. Det gir hele 20 milliarder ekstra for neste år som politikerne kan bruke over statsbudsjettet og 55 milliarder ekstra i 2010. Snakk om lottogevinst!

I denne sammenheng blir Baksaas 12 millioner for lommerusk å regne. Hvorfor er det ingen som blir moralsk opprørte over at regjeringen nå bruker om lag 20 milliarder mer enn de kanskje burde? Den viktigste grunnen tror jeg er at de som blir skadelidende av at det brukes mye oljepenger nå, er fremtidens generasjoner. Hvem skal tale deres sak mot en høyst talefør og tallrik 68-generasjon? Diskusjonen vil trolig fort ende opp med å sette «svake grupper» opp mot hverandre.

 

Finn bedre ordninger
Ser en på hva opsjonspengene hadde blitt brukt til hvis de ikke gikk i lommen på Baksaas ville de havnet på aksjonærenes konti isteden. Når det gjelder oljepengene er alternativet å dekke opp for fremtidige pensjoner i folketrygden og dermed unngå et økt skattetrykk. Det er et faktum at mot 2060 vil det bli nesten dobbelt så mange alderspensjonister pr person i yrkesaktiv alder, sammenlignet med i dag. Denne regningen må noen ta, og skatter og avgifter har alltid vært politikernes favorittku.

Det kan være grunn til å hevde at det er mer graverende at politikere gambler med nordmenns pensjoner, enn at dyktige bedriftsledere får en ekstra bonus. At opsjonspakken i ettertid er blitt langt mer lukrativ for ledelsen i Telenor, kan næringsministeren ta lærdom av og heller gjøre incentivene til lederne bedre i fremtiden. Incentivene kan for eksempel heller knyttes opp mot bedriftens resultater i stedet for mot aksjekursen. Å slutte å gi incentiver vil være en fallitterklæring og bringe annerledeslandet Norge langt ut på jordet. Næringsministeren i en kunnskapsnasjon, bør kunne greie å utarbeide smarte incentiver.

Eller skal man i en kunnskapsnasjon akseptere å ha en næringsminister som ikke tar i bruk de styringsverktøy som finnes, bare fordi det er litt vanskelig?


Kommentarer:
Postet av: Adam Smith

Som Holvik vet så er misunnelsen den sterkeste av alle krefter her i landet - trist som faen!

16.nov.2006 @ 14:31
Postet av: Rolf Engebretsen

Det kan aldri finnes klare oppryddende ordninger i en Mafia ilgnende maktstruktur som Ap - Lo har under sitt bile av interessekonflikter.
Her går alle på vannet når det viser ser at statsminiteren Ap og Lo har godkjent telenoravtaler som de selv i ettertid skal forsvare eller juge seg bort fra. Hvor i all verden har de maktmenneskene i disse politiske fora vært da de diskuterte dette for mange år siden og da dette var på førstesidene den gang ?
Dette er bare et rankespill fra et si"rompa totalitærstyre som henger seg selv. Dette er rett å slett latterlige greier hele samrøra.
Den som kommenterer dette som ,,misunnelse" er helt ute på jorde og har helt sikkert en griselabb i glasset. Dette gjelder redelighet og ærlig fremsetting av virkeligheten er i det politiske røykteppet som legges frem for folk. Det verste er at det er slik over hele banen der mennesker i maktposisjoner kan stå med en fot på hver side av pengestrømmen og kammeradisere seg til skjulte goder.

16.nov.2006 @ 17:27
Postet av: Analytiker

Dette er selvfølgelig en sammenligning som ikke holder vann i det hele tatt. Det er ikke pengebruken i statsselskapene som er temaet, men den personlige belønningen til lederne.

Man kan da ikke på ramme alvor foreslå å sette ned lønnen til Stoltenberg fordi han bruker for mye oljepenger iht en selvutnevnt ekspert.

Staten som eier, med Ap i spissen, har gitt disse statsselskapene særvilkår og vært helt instrumentell i oppbygging av virksomhetene. Det har vært meget vellykket og det har minoritetsaksjonærene dratt stor nytte av. Oljeinntektene hadde heller ikke vært i nærheten av det de har vært uten en svært fremsynt stat. De lederne som nå får de overdådige belønningene har på mange måter kommet til dekket bord. Politikerne som skapte dette ved sin fremsynte politikk får ingen ting.

17.nov.2006 @ 09:56
Postet av: Jørgen Riis

Eksperter er sjelden selvutnevnte

17.nov.2006 @ 14:13
Postet av: Are

Politikerne som skapte dette med sin fremsynte politikk får ingenting? Mener du at vi skal premiere politikerne fra 70-tallet nå, fordi de utførte deler av sine verv med suksess for 30 år siden? Snakker om banale sammenlikninger!

17.nov.2006 @ 14:21
Postet av: Tor S.

Folkevalgte er som ordet sier valgt av folket og skal gjøre den oppgaven så got som mulig når de blir valgt. Bedriftsledere har vesentlig mer kompetanse og man kan okke sammenlikne en statsminister mot en toppleder. Finn en statsråd som har høyere utdanning en en av topplederne i bedriftseide selskaper. Eksisterer ikke såvidt jeg vet.

17.nov.2006 @ 14:21
Postet av: Frithjof K

Snakk om logikk!!!!
Hva er det for sammenligning Holvik forsøker å gjøre her? Å sammenligne bruk/overforbruk av oljepenger til firmaets/fellesskapets beste med bruk av firmaets/felleskapets penger til eget beste?
Dette vitner kun om en ting, at den såkalte eksperten (les NA24s Elisabeth Holvik) mangler selv det minste snev av omløp.
Men hvis hun skal sammenligne våre politikeres bruk eller ubruk av penger med ledernes, så tenk følgende:
En politikers avgjørelse, feil eller riktig, angår i de fleste tilfelle hele landet, mens en leders avgjørelser, feil eller riktige, i værste fall angår bedriften og til nød kundene.
En politiker har vært gjennom en offentlig ansettelsesprosess der hver enkelt av oss har muligheten, ikke bare på forhånd, men også etter "ansettelse", til å kritisere, kommentere og mobbe nesten uten grenser, og så må politikeren stå opp og rettferdiggjøre hvorfor han/hun skal velges. En næringslivsleder derimot sitter i et antall møter med noen ganke få mennesker og kan få forsvare sitt kandidatur overfor ganske få mennesker og i mange tilfeller uten at noen, ikke engang fremtidig oppdragsgiver, får vite noen ting.
En politiker som tabber seg ut, gjør feil blir i beste fall fjernet etter 4 år, men svært ofte fjernet i løpet av perioden uten en krone i fallskjerm. Og gjør han/hun det bra, veldig bra er det ikke en opsjon eller bonus i mils omkrets. Hun eller han må i mange tilfeller kvitte seg med alle personlige investeringer for ikke å mistenkes for å være inhabil.
En næringslivsleder får fallskjermer sammen med oppsigelsen (les sparken), opsjoner og bonuser sammen med gode resultater og kan sitte med så mange investeringer han/hun bare vil uten at noen kan gjøre noe med det.
Og du Elisabeth Holvik våger å sammenligne disse to grupper.
Jeg sier ikke at politikerne våre, i hvertfall ikke alle, er kjempegode og at næringslivslederne er dårlige, men skal du sammenligne så hold deg til sammenlignbare elementer. Hvis ikke så bør du nok legge fra deg pennen.

18.nov.2006 @ 13:45
Postet av: Æser

Kjære analytiker, du må være den verste analytiker verden har sett om du ikke er fullstendig nesevis ironisk. Så klart at representatntene i Regjeringen, utnevnt av det norske folk, har krav på seg for styre Norge til det beste for det norske folk og verden i sin alminnelighet. Dessverre er de rødgrønne despotene som lyver om valgløfter, fremmer forslag som en burmesisk general ville bli rødmusset av, og i tillegg er frekke nok til å stille høyere krav og lavere belønning enn sin egen posisjon tilsier - Æsj. Sålangt har Regjeringen stått frem som æresløse menn og kvinner. Send dem hjem til Nordberg og bondelandet, la de skaffe seg utdannelse og arbeide i styre og stell, la de lære litt om det de skal bestemme over. Gjøkene i Finasdpt er kjøpt og betalt av gamle AP - du er analytiker i Finansdpt - ihvertfall ikke priv næringsliv.

22.nov.2006 @ 12:36

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/2739075

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Norsk Privatøkonomi, og kommentator for NA24. Hun har tidligere jobbet som sjeføkonom i SEB Merchant Banking, som rådgiver i Norges Bank, konsulent i McKinsey og økonom i Nordea. Holvik trener yoga, og liker å reise - spesielt til Italia og Brasil. Du kan lese kommentarene hennes på NA24.no.

hits