Tyrefekting eller bjørnejakt?

Av Elisabeth Holvik - 22.jan.2007 @ 16:50 - Kommentér
Oslo Børs har steget 340 prosent fra bunnen for fire år siden. Det har vært en fantastisk opptur som få drømte om.

Men er det optimistene (oksene) eller pessimistene (bjørnene) som er vinnerne ved utgangen av 2007?

Vel, la oss først se på utviklingen frem til nå. Det er særlig tre faktorer som har løftet børsene.
  1. Rekordlav rente har gjort det billig å låne penger for å investere. Denne rikelige tilgangen på likviditet sammen med en stabil økonomisk utvikling har gradvis økt risikoviljen blant investorer.
  2. En solid oppgangskonjunktur drevet av lave renter både i USA, Norge og Europa ellers. Dermed har arbeidsledigheten falt og optimismen til husholdningene har steget. Dette har økt etterspørselen etter varer og tjenester, og dermed inntjeningen til en lang rekke bedrifter.
  3. Globaliseringen har slått spesielt heldig ut for Norge og forklarer hvorfor Oslo Børs er en av vinnerne. Prisene på norske eksportvarer som energi og råvarer har økt kraftig. Samtidig har importerte varer som klær, sko og elektronikk stadig blir billigere. Norge selger altså dyrt og kjøper billig.

 

Fortsatt risikovilje
Ved inngangen til 2007 er rentenivået normalisert i USA og Storbritannia, mens renten er lav i Norge, Sverige, resten av Europa og Japan. Selv om sentralbanker som Norges Bank fortsetter å heve renten i «små, ikke hyppige skritt» vil det også i år være relativt billig å låne penger. Så lenge rentenivået ligger under det normale, anslått av Norges Bank til å være fem til seks prosent, vil det virke stimulerende på økonomien. Ikke minst vil bankene fortsatt være ivrige til å låne ut penger, og kapitaloppbyggingen blant husholdninger og investorer de siste årene vil bli ønsket reinvestert.

Kort fortalt, det er fortsatt rikelig med kapital som desperat søker avkastning.

Blir fjerningen av skattefordelen ved individuelle pensjonsordninger opprettholdt vil det trolig frigjøre nærmere 40 mrd kroner som privatpersoner da vil ønske å investere på andre måter, herunder aksjer.

 

Stor etterspørsel etter aksjer mens tilbudet blir mindre
De siste års fusjons- og oppkjøpsvirksomhet har redusert antall aksjer på børsene rundt om i verden. Tilbudssiden er altså mindre. Dette vil i seg selv bidra til børsoppgang fordi mange fond uansett vil måtte kjøpe aksjer.

Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland), vil for eksempel øke sin aksjeandel fra 40 prosent til 60 prosent for å oppnå en høyere forventet avkastning over tid. Jo lenger oppgangsperiode og lavere volatilitet i finansmarkedene, jo flere vil bli trygge på å investere i aksjer.

På den andre siden river hedgefondforvalterne seg i håret over den lave volatiliteten og investorenes risikoappetitt. Men det er en annen historie.

 

Norsk renteusikkerhet
Livet hadde imidlertid vært kjedelig uten noen risikofaktorer, og ved starten av 2007 er det særlig to som peker seg ut. Den første er at veksten globalt faller slik at det går ut over etterspørselen etter varer og tjenester og dermed bedriftenes inntjening og investeringer. Boligprisfall i USA og frykt for økt amerikansk proteksjonisme fra det demokratiske flertallet i senatet og kongressen kan fyre opp under det.

 

For det andre kan Norges Bank komme til å tråkke for hardt på bremsen og heve renten mer enn varslet. Fordi sentralbanksjef Svein Gjedrem har brukt såpass lang tid på å normalisere renten har faren økt for overoppheting. Norges Banks plan er å heve renten med 1,25 prosentpoeng i år, slik at styringsrenten ved utgangen av året er 4,75 prosent. Med tiltagende press i norsk økonomi er risikoen stor for at Gjedrem vil måtte øke tempoet ytterligere og kanskje heve renten på hvert møte fremover. Trolig setter Norges Bank opp renten også på neste rentemøte 24. januar. Det blir i så fall tre hevinger på tre møter. Det gir et klart signal om taktskiftet. Gjedrem kan så bruke årstalen den 15. februar til å mane politikere og folk flest til moderasjon for på denne måten å unngå videre lønns- og prispress noe han i så fall må møte med kraftigere rentehevinger. 

 

Tyrefekting eller bjørnejakt?
De positive utsiktene med sterk vekst, fallende ledighet og optimisme ser ut til å vare ved inn i 2007, særlig i Norge. I USA, hvor renten har nådd et normalt nivå, var det i 2006 tegn til svakere vekst. Først og fremst skyldtes det at tempoet i boligmarkedet roet seg ned, som gjorde husholdningene mindre optimistiske. De seneste amerikanske økonomiske nøkkeltallene tyder imidlertid på at husholdningene beholder humøret og kjøpelysten.

 

Gledelig er det også at våre største eksportmarkeder Sverige og EU viser klare tegn til optimisme. Særlig viktig for EU er Tyskland som til tross for sterkere euro, høyere rente og høyere moms er på vei ut av en dyp og mørk hengemyr.

 

Det ser ut til at også 2007 vil bli et år preget av optimisme, okser og tyrefekting.


Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Norsk Privatøkonomi, og kommentator for NA24. Hun har tidligere jobbet som sjeføkonom i SEB Merchant Banking, som rådgiver i Norges Bank, konsulent i McKinsey og økonom i Nordea. Holvik trener yoga, og liker å reise - spesielt til Italia og Brasil. Du kan lese kommentarene hennes på NA24.no.

januar 2007
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
hits