- Få opp farten, Gjedrem!

Av Elisabeth Holvik - 23.mai.2006 @ 06:33 - Kommentér
Neste uke setter trolig Norges Bank opp renten til 2,75 prosent. At det er en måned tidligere enn mange venter er et selvstendig argument for å sette renten opp i mai.

Gjedrem har i flere år drevet voksenopplæring av både finansmarkedet og befolkningen med stor suksess. «Alle» har etterhvert fått med seg at Norges Bank skal sette renten opp til et mer normalt nivå rundt 5-6 prosent, og at det skal gjøres i «små, ikke hyppige skritt». En renteheving fra Norges Bank i ny og ne vies knapt tid på nyhetene lenger - nettopp fordi det ikke er noen nyhet når sentralbanken leverer som forventet.


Frokost-TV
Med manglende interesse fra nyhetsjournalister har Gjedrem tatt i bruk en ny kanal for å informere og påvirke husholdningenes forventninger, nemlig frokost-TV. Her treffer Gjedrem folket på hjemmebane bokstavlig talt og kan gjenta til det kjedsommelige at renten gradvis skal øke til et mer normalt nivå. Det ser ut til å ha blitt fast praksis at etter årstalen, der Gjedrem driver voksenopplæring av fiffen og toppolitikere, så stiller han på frokost-TV dagen etter for å gjenta budskapet i enda mer folkelige termer.

Bakgrunnen for den utstrakte voksenopplæringen er at befolkningen blir stadig mer fremoverskuende og rasjonelle når beslutninger om lån og større innkjøp skal besluttes. Dermed kan Gjedrem gjøre pengepolitikken mer potent ved å påvirke folks forventninger - ikke bare til hva renten skal være de neste månedene, men også hva renten skal være de neste årene. Norges Bank har tatt høyde for at befolkningen har blitt mer rasjonelle i sine modeller. At de enn så lenge har lagt inn i modellene at kun 50 prosent av befolkningen er rasjonelle har trolig ingenting med befolkningens kjønnsfordeling å gjøre.


Fartsblinde
Rentenivået i Norge har vært svært lavt i mange år siden globalisering, økt konkurranse og økt import fra Kina har holdt inflasjonen lav. Siden disse effektene har vart lenger enn Norges Bank ventet, har det blitt ett dilemma for Norges Bank å fortsette å holde renten lav på grunn av lav inflasjon samtidig som det bygges opp et inflasjonspress fra et meget stramt arbeidsmarked. Norges Bank har derfor gradvis tonet ned betydningen av den lave inflasjonen og pekt på det økende inflasjonspresset som gradvis er i ferd med å bygge seg opp.

Et annet dilemma for Norges Bank er at det er lett å bli fartsblinde når det gjelder rentenivå. Hvis en husker tilbake til 2002 så var det svært mange som anbefalte å binde renten på det tidspunktet selv om renten da var høyere enn det som regnes som normalt.

På samme måte er det mange nå som tror at renten vil fortsette å være lav lenge siden den har vært lav lenge. Jo lenger renten forblir langt lavere enn det som er normalt jo flere vil tro at renten vil fortsette å være lave.

For Norges Bank er dette et kommunikasjonsproblem. Hvor lenge kan Gjedrem fortsette å si at renten er unormalt lav uten å heve den tilbake til et mer normalt nivå? Ser en på prognosene til Norges Bank så tror de selv at renten skal være lavere enn det de regner som normalt helt frem til 2010. Da vil renten ha ligget under det normale i 8 år.


- Øk tempoet
Jeg tror det er på tide å øke tempoet i å heve renten til et mer normalt nivå. Inflasjonspresset globalt er ferd med å tilta både fordi råvarepriser er høye, men også fordi land etter land møter kapasitetsbegrensinger i produksjon av varer og tjenester.

Økonomiske tyngdelover tilsier at økte kostnader og kapasitetsproblemer i en situasjon med høy etterspørsel og sterk kjøpekraft over tid vil føre til høyere inflasjon. I Norge rapporterer stadig flere bedrifter om kapasitetsproblemer, ikke minst når det gjelder å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Selv om det ligger an til et moderat lønnsoppgjør i år er det en klar risiko for at lønnsveksten vil tilta i årene fremover i takt med at arbeidsledigheten fortsetter å falle.

Norges Bank bør heve renten neste uke og med det signalisere at de vil forsøke å nå et mer normalt rentenivå noe raskere enn det de har signalisert tidligere. En overraskende renteheving neste uke burde gi oppslag i nyhetssendingene.

Om Gjedrem føler behov for en ny gjesteopptreden på frokost-TV for å informere om at renten kan bli normal litt raskere enn han tidligere trodde så er det sikkert mange av seerne som ikke vil like det de hører - men kanskje nettopp derfor er det på høy tid med en ny gjesteopptreden.


Første innlegg

Av Elisabeth Holvik - 23.mai.2006 @ 01:28 - Kommentér

Velkommen til min blogg!


Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Norsk Privatøkonomi, og kommentator for NA24. Hun har tidligere jobbet som sjeføkonom i SEB Merchant Banking, som rådgiver i Norges Bank, konsulent i McKinsey og økonom i Nordea. Holvik trener yoga, og liker å reise - spesielt til Italia og Brasil. Du kan lese kommentarene hennes på NA24.no.

mai 2006
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29 30 31        
             
hits